Clotilde Metroka
@clotildemetroka

Sasakwa, Oklahoma
nordheimisd.org